חברות לביה"כ הבינלאומי של ת"א תשע"ח TAIS Membership 5778


Where: ביה"כ הבינלאומי של תל אביב בית אל The Tel Aviv International Synagogue
Start date: 9/21/17 at 6:00 PM
End date: 12/31/17 at 10:00 PM
Event organizer: מציון - המכון לציונות ומורשת ישראל


PLEASE NOTE: The prices here reflect Tixwise's credit card fees.  שימו לב - המחירים כאן כוללים העמלה של חברת האשראי

Become a Member TODAY and take advantage of our the many benefits and discounts!

Regular Membership Benefits include:

  • High Holiday Seats for TLV’s Most Inspirational Services with Rabbi Ariel Konstantyn, “The Chazz” Israel Nachman and Rafi Biton’s Tzeirei Kolot Min HaShamayim Choir!
  • Discounts on Dinners, Concerts and Events!
  • Discounts on Kosher Restaurants, Cafes, Judaica and Beauty Salons!

VIP Membership – Enables you Priority Seating in the TAIS Sanctuary!  You will be able to choose your seat well in advance of the holidays.  Regular Members will be assigned seating or can choose a week before the holiday.


5778 DISCOUNTED RESIDENT MEMBERSHIP RATES

Individuals: 1,000 nis VIP/ 650 nis Regular (just 54 shekels/month!)

Olim Chadashim – Individuals(1st year since Aliyah), Soldiers:  550 nis Regular

Senior Citizens – Individual:  850 nis VIP / 550 nis Regular

Young Couples:  1,300 nis VIP / 850 nis Regular

Families (up to 4 seats**): 1,800 nis VIP / 1,100 nis Regular

First Year Oleh Family, ** (1st yr since Aliyah):  850 nis  Regular

Rosh HaShanah OR Yom Kippur Seat ONLY: 360 nis Regular only

Lone Soldiers (while in mandatory service):  FREE!

**  Those with Family Membership can purchase additional seats for children for 200 NIS per seat


Type Price until 8/28/17 Full price Quantity
יחיד Individual VIP ₪931.00 ₪1,034.00
יחיד Individual ₪607.00 ₪674.00
חייל/ת, עולה חדש (שנה ראשונה) (Soldier, Oleh (1st yr ₪514.00 ₪571.00
אזרח ותיק יחיד Senior Citizen Individual VIP ₪792.00 ₪880.00
אזרח ותיק יחיד Senior Citizen Individual ₪514.00 ₪571.00
זוגות צעירות Young Couples VIP ₪1,210.00 ₪1,343.00
זוגות צעירים Young Couples ₪792.00 ₪880.00
משפחות Families VIP ₪1,673.00 ₪1,858.00
משפחות Families ₪1,024.00 ₪1,137.00
משפחה חד הורית, משפחה עולים (שנה 1) 1st yr Oleh Family/Single Parent ₪792.00 ₪880.00
מושב לראש השנה בלבד Rosh HaShanah Seat ONLY ₪338.00 ₪375.00
מושב ליום כפור בלבד Yom Kippur Seat ONLY ₪338.00 ₪375.00
מושב נוסף לילדים Extra Child Seat - Family Members ₪190.00 ₪210.00
:

Event organizer's cancellation policy:

No cancellations.