סוג מחיר כמות
כניסה ללא לינה (מבוגר/ילד מעל גיל 3) 11.10 ₪109.00
כניסה ללא לינה (מבוגר/ילד מעל גיל 3) 12.10 ₪109.00 אזל
חבילה ליומים כניסה ולינה (מבוגר/ילד מעל גיל 3) 11-12/10 ₪218.00 אזל