סוג מחיר כמות
מילוי טופס הרשמה בלבד ללא עלות
סינגל | חדר בסיסי אקו/גן ₪6,800.00 אזל
סינגל | חדר גן ₪7,600.00 אזל
סינגל | חדר חאן ₪8,300.00 אזל
סינגל | מיני סוויטה אוג ₪8,600.00 אזל
זוג | חדר בסיסי אקו/גן ₪11,200.00 אזל
זוג | חדר גן ₪12,200.00 אזל
זוג | חדר חאן ₪13,000.00 אזל
זוג | מיני סוויטה אוג ₪13,400.00 אזל
שלישיה בחדר ₪5600x3 | חדר חאן ₪16,800.00 אזל
אדם בחדר זוגי | חדר חאן ₪6,500.00 אזל
> חוזר: סינגל | בסיסי אקו/גן ₪6,600.00 אזל
> חוזר: סינגל | חדר גן ₪7,400.00 אזל
> חוזר: סינגל | חדר חאן ₪8,100.00 אזל
> חוזר: סינגל | מיני סויטה אוג ₪8,400.00
תוספת למסלול רפואי / סכרת ₪1,800.00
***חבר מביא חבר ₪200 הנחה ללא עלות