ימים נוראים - תושבים TAIS High Holy Days - Residents 5779


איפה: ביה"כ בינלאומי של ת"א The Tel Aviv International Synagogue
התחלה: 09/09/18 בשעה 18:00
סיום: 31/12/18 בשעה 23:00
מארגן האירוע: מציון - המכון לציונות ומורשת ישראל


Reserve your seats TODAY for TLV's Most Inspiring Services with Rabbi Ariel, the CHAZZ, & Rafi Biton’s A Capella & Youth Choir!

VIP SEATS enable you Priority Seating in the TAIS Sanctuary!  You will be able to select the seat of your choice for the holidays. 

REGULAR SEATS - We would be happy to honor your requested seat assignment if available on the day before the holiday

For those without a teudat zehut number, use ID code 123456782


Early Bird Special – Register by August 10th and get 10% OFF!

סוג מחיר עד 12/08/18 מחיר מלא כמות
יחיד Individual VIP ₪900.00 ₪1,001.00
יחיד Invidivual ₪675.00 ₪750.00
יחיד - עולה חדש (1 שנה) Individual - First Yr Oleh ₪585.00 ₪650.00
יחיד - אזרח ותיק Individual - Senior Citizen ₪585.00 ₪650.00
זוג Couples VIP ₪1,620.00 ₪1,800.00
זוג Couples ₪1,260.00 ₪1,400.00
זוג צעיר (עד גיל 30) (Young Couples (under 30 ₪1,080.00 ₪1,200.00
משפחה (עד 4 מקומות) Family (up to 4 seats) VIP ₪2,160.00 ₪2,400.00
משפחה (עד 4 מקומות) (Family (up to 4 seats ₪1,620.00 ₪1,800.00
משפחה חד הורית (עד 3 מקומות) Single Parent Family (up to 3 sea ₪990.00 ₪1,100.00
מושב נוסף למשפחות ₪225.00 ₪250.00
מושב לראש השנה בלבד Seat for Rosh HaShanah ONLY ₪360.00 ₪400.00
מושב ליום כפור בלבד Seat for Yom Kippur ONLY ₪360.00 ₪400.00
תרומה למושב חייל/ת Sponsor A Soldier Seat ₪360.00 ₪400.00
הרשמה לחיילים Soldier Registration ללא עלות ללא עלות

מדיניות הביטולים של מארגן האירוע:

אין אפשרות לבטל כרטיסים לאחר הקנייה